uka_didych: (Default)
[personal profile] uka_didych
 Друзі, давайте я Вам розповім про аеропорт Луганськ.

Багатостраждальний аеропорт Луганськ.
Відрізаний від води і електрики.
В постійній блокаді і під обстрілами.
І вже ЧЕТВЕРТИЙ місяць!

Там дислокуються танкісти, 80 і 25 аеромобільні бригади і ще дехто.
Їх багато, і потреби в них великі. Скромні, але великі...

Допоможемо?

Генератори бензинові від 85 кВт - ще би 2 штуки...
Броніки. Ну ви вкурсі, броніків багато не буває, ї завжди мало. 
Тепловізори - ну доки можна залишатися сліпими кошенятами?
Берці - ви ж чули про міноборонівські, які розлазяться в воді
Біноклі найпростіші
Каремати камуфляжного кольору
Спальники
Намети: 1-місні і 5-місні
Приціли коліматорні - це звісно ж, мрія, але ану ж?

І цигарки. Багато цигарок. Сотнями блоків. Хлопців багато, і робота в них нервова...

*************************************
Картка Привату для збору коштів
5168757226311423, Глотов Сергій.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2017

S M T W T F S
   1234
5 67891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 10:43 am
Powered by Dreamwidth Studios